En viktig del av MORGANs verksahet består i att ta fram regler för branschen. Idag finns två regeldokument: Code of Conduct styr hur mobila innehållstjänster får säljas medan de affärsetiska reglerna är normer som alla medlemmar i MORGAN följer.

Code of Conduct

Omslag till Code of Conduct 1 Feb 2014.pdf Dessa regler gäller vid distribution av mobila betalteletjänster och positionsbaserade tjänster i Sverige. Reglerna har tagits fram av de svenska mobiloperatörerna, WyWallet, Etiska rådet för betalteletjänster (ERB) och MORGAN, branschorganisationen för den mobila tjänstesektorn i Sverige. Denna version av Reglerna gäller från och med den 1 februari 2014.
pdf, Regler och riktlinjer , 138 KB
 Code of Conduct 1 Feb 2014.pdf

Omslag till ENG Code of Conduct 1 Feb 2014.pdf (ENGLISH VERSION) These rules apply when purchases are made by a user using SMS, MMS, web services or WAP as an order method and payment is carried through via the mobile phone invoice, including pre-paid accounts, or via WyWallet and for location based services.
This version of the rules is applicable as of 1 February 2014.
pdf, Regler och riktlinjer , English , 2 MB
 ENG Code of Conduct 1 Feb 2014.pdf

Affärsetiska regler

Omslag till Affarsetiska regler.pdf MORGAN har utarbetat dessa affärsetiska regler för medlemsföretagen i syfte att upprätthålla förtroendet för den mobila tjänstebranschen. Ett medlemskap i MORGAN ska vara en kvalitetsstämpel.
pdf, Regler och riktlinjer , 134 KB
 Affarsetiska regler.pdf

Anvisningar för bannerannonseringar

Omslag till Anvisning Bannerannonser.pdf Dessa anvisningar reglerar hur MORGANs medlemsföretag använder så kallade "bannerannonser" på internet. Anvisningarna är upprättade för att ge MORGANs medlemsföretag vägledning vid marknadsföring av tjänster via banners på Internet. Genom att upprätta och följa dessa riktlinjer bidrar vi till en seriös och hållbar marknad – en förutsättning för långsiktig tillväxt.
pdf, Regler och riktlinjer , 22 KB
 Anvisning Bannerannonser.pdf

Introduktion till Personuppgifteshantering vid tillhandahållande av mobila tjänster

Omslag till MORGAN Data Protection Whitepa.pdf Advokatfirman Lindahl har för Branschorganisationen MORGAN:s räkning sammanställt ett översiktligt White Paper angående personuppgiftshantering och integritetsfrågor som uppkommer inom telekomsektorn. Rapporten inleds med en allmän genomgång av bestämmelserna i personuppgiftslagen. Därefter redogörs för de bestämmelser i Lagen om elektronisk kommunikation som rör integritet. Rapporten avslutas med en översiktlig genomgång av specifika frågor som uppkommer för operatörer, innehållsleverantörer och aggregatörer med anledning av deras behandling av personuppgifter, trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter.
pdf, Regler och riktlinjer , 193 KB
 MORGAN Data Protection Whitepa.pdf (inloggning krävs)

regler