Tydligare regler för köp av mobila innehållstjänster
13 oktober, 2006 | Notis

Bild till Tydligare regler för köp av mobila innehållstjänster

Mobilbranschen enas om gemensamma regler. På initiativ av mobila tjänsteutvecklares organisation, MORGAN, har gemensamma regler kring köp av mobila betaltjänster – premiumtjänster – tagits fram, syftet med reglerna är framför allt att förtydliga och förenkla för konsumenter när det gäller köp av mobila tjänster. Samtliga teleoperatörer som förmedlar betaltjänster har varit delaktiga i utformningen av regelverket.

Reglerna kompletterar ERB:s (Etiska Rådet för Betalteletjänster) befintliga regler och behandlar de frågor som specifikt gäller mobila innehållstjänster, där de på detaljnivå tar upp bland annat beställnings- och uppsägningsförfarande, kreditnivåer samt hur tjänster kan marknadsföras. Regelsamlingen kommer att uppdateras löpande för att på ett följsamt sätt kunna anpassas till teknikutveckling, branschens mognad och rådande lagstiftning. Operatörerna hänvisar till dessa regler i sina avtal med tjänsteleverantörer och har därmed möjlighet att utestänga de tjänsteleverantörer som inte följer reglerna.

– Den här branschen är under snabb tillväxt, och det finns behov av att skapa standarder som förenklar för samtliga led, från företagen som utvecklar tjänsterna till konsumenterna som beställer dem, säger Mayako Fagerfjäll, ordförande i MORGAN, och betonar att det är viktigt att konsumenterna förstår vad som gäller och att de känner sig trygga när de gör sina beställningar.

I reglerna fastställs bland annat att en leverans av en tjänst skall ske enligt ett givet tillvägagångssätt beroende på hur mycket tjänsten kostar och om det är en prenumerationstjänst eller inte. Bland annat skall konsumenten för att beställa en prenumerationstjänst få en orderbekräftelse som aktivt skall accepteras innan leverans sker. Konsumenten skall också få kontaktuppgifter till tjänsteleverantörens kundtjänst, samt information om det totala priset per tidsperiod samt information om hur tjänsten avbeställs. För prenumerationstjänster har det införts ett maxbelopp på 500 kr inklusive moms per månad.

 

– Branschen har tidigare kritiserats för att vara otydlig och för att det som konsument ibland har varit svårt att få en överblick över vad olika tjänster kostar, när de levereras, samt hur och när de betalas, fortsätter Mayako Fagerfjäll och slår fast att det är nödvändigt att utgå från gemensamma regler för att föra branschen framåt.

Reglerna finns att ladda ner på: www.morganforum.com

Tillbaka

Senaste nyheter

Ny version av Code of Conduct Notis
Ny version av Code of Conduct
15 januari, 2014

Vi välkomnar Nyman Rudenstam Notis
Vi välkomnar Nyman Rudenstam
12 januari, 2014

Vi välkomnar Segella som ny medlem Ny medlem
Vi välkomnar Segella som ny medlem
16 april, 2013

PKO Bank Polski lanserar mobila betalningar baserad på teknik från Accumulate Notis
PKO Bank Polski lanserar mobila betalningar baserad på teknik från Accumulate
14 mars, 2013

KKV går inte vidare med WyWallet Notis
KKV går inte vidare med WyWallet
21 december, 2012

Äldre nyheter

Mobilreklam ändrar industrin ( 5 december, 2012)
Vi välkomnar SMS Park som ny medlem ( 2 november, 2012)
Vi välkomnar Infobip som ny medlem i MORGAN ( 2 november, 2012)
Ny projektledare för MORGAN Forum (30 oktober, 2012)
Vi välkomnar FRII som ny medlem ( 7 oktober, 2012)
Visa fler