Medlemmarna i branschföreningen MORGAN medverkar aktivt och tillsammans till att Sveriges mobila tjänstesektor växer, utvecklas och mognar. Du hittar branschens viktigaste aktörer i vår medlemslista.

Cancerfonden

Cancerfonden är ordinarie medlem i branschorganisationen MORGAN

Cancerfondens vision är att cancer ska kunna botas. Vårt mål är att fler ska överleva och färre
ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering, opinionsbildning
och kunskapsspridning.

Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende

av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Sedan starten 1951 har Cancerfonden
delat ut sju miljarder kronor till cancerforskningen. Vi är den enskilt största finansiären av
svensk cancerforskning. Varje år finansierar vi cirka 400 forskningsprojekt.
Cancerfonden driver kampanjen Rosa Bandet mot bröstcancer. Syftet med kampanjen är att
finansiera cancerforskning, sprida kunskap om cancer och väcka opinion kring viktiga frågor.

Kontaktperson: Camilla G 20 595 959

Läs mer på http://www.Cancerfonden.se

Våra medlemmar

MORGAN har idag 23 medlemsorganisationer. Se medlemslistan för mer information om respektive organisation: kontaktperson, adresser och telefonnummer, med mera.

Hela medlemslistan

Bland våra medlemmar hittar du bland andra

 • Echovox (ordinarie)
  Logotype för Echovox
 • Kista Mobile and Broadband Showcase (ordinarie)
  Logotype för Kista Mobile and Broadband Showcase
 • PayEx (ordinarie)
  Logotype för PayEx
 • mBlox (ordinarie)
  Logotype för mBlox
 • Cancerfonden (ordinarie)
  Logotype för Cancerfonden
 • Mobile Sorcery (ordinarie)
  Logotype för Mobile Sorcery
 • Cypoint Systems Innovation (ordinarie)
  Logotype för Cypoint Systems Innovation
 • LINK Mobility (ordinarie)
  Logotype för LINK Mobility
 • Viatel (ordinarie)
  Logotype för Viatel
 • Swedbank AB (ordinarie)
  Logotype för Swedbank AB
 • Telenor Sverige AB (associerad)
  Logotype för Telenor Sverige AB
 • 21st Century Mobile (ordinarie)
  Logotype för 21st Century Mobile
 • Unwire Sweden (ordinarie)
  Logotype för Unwire Sweden
 • Aftonbladet (ordinarie)
  Logotype för Aftonbladet
 • Generic Mobile Systems Sweden AB (ordinarie)
  Logotype för Generic Mobile Systems Sweden AB
 • Eniro 118 118 (ordinarie)
  Logotype för Eniro 118 118
 • Valtech (ordinarie)
  Logotype för Valtech
 • Netsize IPX AB (ordinarie)
  Logotype för Netsize IPX AB
 • Hi3G Access AB (associerad)
  Logotype för Hi3G Access AB
 • Cellsynt AB (ordinarie)
  Logotype för Cellsynt AB
 • TeliaSonera Sverige AB (associerad)
  Logotype för TeliaSonera Sverige AB
 • Sergel Kredittjänster AB (ordinarie)
  Logotype för Sergel Kredittjänster AB
 • Tele 2 (associerad)
  Logotype för Tele 2