En viktig del av MORGANs verksamhet består i att ta fram regler för branschen. Idag finns två regeldokument: Code of Conduct styr hur mobila innehållstjänster får säljas medan de affärsetiska reglerna är normer som alla medlemmar i MORGAN följer.

För att underlätta efterlevnaden av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har MORGAN till sina medlemmar tagit fram en mall till personuppgiftsbiträdesavtal och mall för register över behandlingar.

Glömt ditt lösenord?

Här kan du återställa ditt lösenord. Mata in ditt användarnamn (e-postadress till er kontaktperson) här. Om vi kan hitta adressen i vår medlemslista kommer vi skicka instruktioner för hur du kan välja ett nytt lösenord

Användarnamn 

 

regler