MORGAN bidrar med kunskap kring mobila branschens behov och intressen så som mobila betalningar, juridik och PUL. Vi tar fram gemensamma regler och riktlinjer som främjar en god och hållbar marknad samt ger våra medlemmar möjligheten att mötas och nätverka med de bästa från branchen för ökad inspiration, kunskap och nya innovationer.

Om oss

Branschorganisationen MORGAN är en sammanslutning av företag verksamma inom den svenska mobila tjänstesektorn.

Våra medlemmar finns inom områdena innehållstjänster, underhållning, rösttjänster, sms och andra bärartjänster samt teknikleverantörer till dessa. Vi verkar för våra medlemmars intressen i press, gentemot kunder och allmänhet och agerar kommunikationskanal i kontakterna mellan branschen och övriga intressenter.

Är ditt företag aktivt i denna bransch? Hör av dig eller skicka en ansökan, så berättar vi gärna mer Ansök om medlemskap

Bland annat tar MORGAN fram gemensamma regler för branschen och arbetar aktivt för att underlätta för nya aktörer och sprida kunskap om hur branschen fungerar.

Arbetet i MORGAN bedrivs i ett antal arbetsgrupper tillsatta på initiativ av medlemmarna. I arbetsgrupperna drivs såväl långsiktiga frågor som mer tillfälliga ärenden. De frågor som drivits i MORGANs arbetsgrupper är bland andra etiska frågor, tekniska standarder, affärsmodeller m.fl.

Kontakta oss gärna  om du har några frågor.

Organisation

MORGANs arbete styrs av den styrelse som väljs på stämman varje vår. Styrelsen består av sex ledamöter. Förutom styrelsen har vi en anställd koordinator som bistår arbetsgrupper, styrelsen och enskilda medlemsföretag.

Kontaktuppgifter till enskilda styrelseledamöter finns på kontaktsidan.

Stadgar i ekonomiska föreningen MORGAN